Menu
ZŠ a MŠ Žďár nad Metují
a Žďár nad Metují

Plánovaný zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Plánovaný zápis k předškolnímu vzdělávání v době nouzového stavu.

Navzdory nouzovému stavu je třeba se připravit na běžný provoz, který ho vystřídá. Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečňují vždy v květnu, což je již za chvíli. Vývoj naznačuje, že (podobně jako ve škole) je třeba plánovat je také alternativně bez účasti dětí i rodičů. Tak tedy....

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Žďár nad Metují se uskuteční v týdnu od 4.5. do 7.5.2020. V této době může zákonný zástupce předat Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání buď:

  • v zalepené obálce s nápisem Zápis do MŠ vhodit do poštovní schránky MŠ nebo ZŠ
  • poštou na adresu Základní  škola a Mateřská škola Žďár nad Metují, 549 55 Žďár nad Metují 73
  • elektronicky - ale pouze s platným certifikovaným podpisem ( oskenovaný podpis nestačí ) - a to buď e-mailem nebo do datové schránky - cnxmurm

Zákonný zástupce může do zalepené obálky vložit kopii rodného listu dítěte nebo ji přinést, až to situace umožní, společně s dokladem totožnosti k ověření !

Součástí Žádosti je také vyjádření dětského lékaře - tady ponechávám na rodičích, jak se s lékařem dohodnou - buď jim žádost potvrdí nebo se domluví na náhradním termínu až po zrušení všech mimořádných opatřeních.

 

Platné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaevidovány v pořadí, v kterém byly přijaty, při přijímání budou rozhodovat platná kritéria v tomto pořadí :

–        děti s povinným předškolním vzděláváním = děti, které dovrší šest let věku v       

          období  od      1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a děti, kterým byl schválen odklad školní 

          docházky

–        děti s místem trvalého pobytu v obci Žďár nad Metují

–        děti, podle věku od nejstarších po nejmladší

–        děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

 

O přijetí dítěte do mateřské školy, případně o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje  ředitel školy. Platí : 

Dítě je přijato na zkušební dobu 3 měsíců, pokud se bude jevit jako způsobilé, bude vydáno nové rozhodnutí o přijetí.

Hned, jak to situace dovolí a budeme se moci osobně setkat ( termín bude včas stanoven) , doloží zákonný zástupce :

1.      Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném očkování (dle novely vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)

2.      Občanský průkaz zákonného zástupce – k ověření totožnosti a bydliště

3.      Rodný list dítěte

4.      Vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)

Žádost si můžete stáhnout zde nebo ve složce Dokumenty...

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Přílohy

Žádost o přijetí do MŠ.docx

Žádost o přijetí do MŠ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 84,04 kB

Žádost o přijetí do MŠ.docx

Žádost o přijetí do MŠ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 84,04 kB
Datum vložení: 31. 3. 2020 9:24
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2020 10:18
Autor: Mgr. Jiří Trnovský

Mateřská škola

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:43
TÝDEN:397
CELKEM:178563

Ovoce, zelenina a mléko do školFirma, které záleží na životním prostředí

Projekt jazykové a IT učebny MAS-IROP

nahoru

mapa