Obsah

Školní jídelna

Telefonní číslo do jídelny : +420  702 179 592

Docházíme do vlastní školní jídelny. S ohledem na pravidelný spánek školkových dětí je stanoven začátek vyučování na 7:30 a stravujeme se ve dvou až třech směnách v době od 11:10 do 13ti hodin. První školní den obdrželi rodiče lístky z jídelny, které je informovaly o placení obědů převodem na účet školy, žákům byly přiděleny variabilní symboly. Platba v hotovosti již není možná.

V případě nemoci dítěte je rodič povinen oběd odhlásit telefonicky nebo osobně v mateřské škole (školní jídelně), nemocné dítě má nárok na oběd pouze v den onemocnění, rodičům bude vydán do přinesených nádob. V případě, že se dítě vrací po nemoci zpět do školy, je opět na rodiči, aby v jídelně dítě ke stravování přihlásil.

Stále platí povinnost zveřejňovat seznam alergenů, které nabízené jídlo obsahuje. V našem jídelníčku jsou vždy před názvem pokrmu označeny číslicí.

Jídelníčky jsou k dispozici všem strávníkům přímo v jídelně, v šatně MŠ, ve sborovně ZŠ, ve třídách a na webových stránkách.