Menu
ZŠ a MŠ Žďár nad Metují
a Žďár nad Metují

Zápis do 1.třídy

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání 2024-2025

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 576.53 kB

 

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2024-2025

Uskuteční se v úterý 16.dubna 2024 od 16 hodin v budově základní školy. 

Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce, součástí přílohy jsou i potřebné formuláře.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, je třeba podat žádost nejpozději do 30.dubna 2024. V případě, že se nemůžete v tento den k zápisu dostavit, zavolejte a dohodneme náhradní termín. Zápisy v řádném termínu jsou do 30.dubna 2024.

Pozvánka k zápisu do 1.třídy 2024-2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 497.49 kB

Zápisní lístek do 1.třídy-dotazník pro rodiče Typ: PDF dokument, Velikost: 1009.68 kB

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 793.22 kB

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Typ: DOCX dokument, Velikost: 76.13 kB

Žádost o odklad školní docházky Typ: PDF dokument, Velikost: 240.38 kB

Žádost o odklad školní docházky Typ: DOC dokument, Velikost: 56.5 kB

 

 

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2023-2024

Registrační čísla uchazečů a výsledek zápisu (571.75 kB)

 

Zápis k povinné školní docházce (tj. Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2023 - 2024)

 Uskuteční se  v úterý 25.dubna 2023 od 15:30 hodin,  potrvá asi hodinu. V případě, že Vám termín ze závažných důvodů nevyhovuje, zavolejte a dohodneme se na náhradním.

Zápisy musí být ukončeny do 30.dubna 2023 !!!

Žádost o odklad školní docházky je třeba podat písemně nejpozději do 28.4.2023, docházku lze odložit o jeden rok pouze v případě, že je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) s případnou zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      

Pouze připomínám, že pro ověření totožnosti je třeba vzít k zápisu s sebou rodný list dítěte nebo občanský průkaz.

Pozvánka k zápisu do 1.třídy 2023 (393.54 kB)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (76.13 kB)

Žádost o odklad školní docházky (56.5 kB)

Zápisní lístek do 1.třídy (dotazník pro rodiče) (1009.68 kB)

 

 

 

Výsledky zápisu 12.4.2022


Zápis k povinné školní docházce (tj. Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2022 - 2023)

Zápis do 1.třídy se uskuteční v úterý 12.dubna 2022 od 15:30 hodin v budově základní školy ve Žďáru nad Metují 73. Pro účast na zápisu stačí přinést vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad - vždy podepsané zákonným zástupcem. U zápisu se zákonný zástupce prokáže občanským průkazem.

Zápisní lístek žáka (dotazník) lze přinést vyplněný nebo vyplnit na místě v době zápisu.

Formuláře naleznete níže nebo v záložce Dokumenty :


Výsledky zápisu do 1.třídy ve školním roce 2021 - 2022

Výsledky zápisu do 1.třídy ve školním roce 2021-2022

Zápis k povinné školní docházce (tj. Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2021-2022)

Zápis k povinné školní docházce proběhne dle školského zákona v pracovních dnech v termínu od 1.4. do 30.4.2021.

 • S ohledem na mimořádnou situaci lze přihlášky předávat v průběhu celého měsíce.
 • Zápisy se budou organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Přihlášky nebo případné žádosti o odklad školní docházky budeme upřednostňovat bez fyzické přítomnosti zákonného zástupce ( tedy nejlépe e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou). Pokud nelze žádným z uvedených způsobů, pak je možné přihlášku nebo žádost o odklad vložit podepsané do schránky školy nebo školky a zprávou (SMS, e-mail) nás o této skutečnosti vyrozumět.
 • Dokumenty k zápisu lze také poslat poštou.

Potřebné formuláře jsou ke stažení pod tímto textem.

Pokud nemáte možnost tisku, lze si je vyzvednout ve škole nebo ve školce ( nejlépe po telefonické dohodě a při zachování všech bezpečnostních opatření).

Podání žádosti podléhá §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a lze ho provést:

 1. Písemně ( řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem) prostřednictvím pošty nebo osobně vhozením do schránky školy nebo školky.
 2. Ústně do protokolu – s ohledem na možná rizika jen v opravdu výjimečných případech !!!!
 3. V elektronické podobě:
 • Do datové schránky školy ( Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují (cnxmurm))
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( POZOR! Nestačí pouhý oskenovaný dokument zaslaný e-mailem)

S ohledem na mimořádné podmínky uveďte, prosím, na Žádost… nejen trvalý pobyt rodiče, ale i doručovací adresu, pokud se liší od trvalého pobytu.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte ( např. úředně ověřená plná moc…).

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel školy

Tel.: 491 541 143, 491  422 488, zs.zdar@email.cz  ,


Pravidla přijímání žáků :

 • přednost mají děti ze Žďáru nad Metují
 • druhé pořadí patří dětem z České Metuje
 • žáci z nespádových škol a žáci se zdravotním postižením budou příjímáni na základě žádosti o přijetí, ale jenom v tom případě, že to dovoluje kapacita školy a provozní i personální podmínky.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel ve správním řízení.


Registrační čísla uchazečů 2020/2021

Registrační čísla uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

 • Reg.č. 01/2020/ZŠ     vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky  29.05.2020
 • Reg.č. 03/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   05.05.2020
 • Reg.č. 05/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020
 • Reg.č. 07/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020
 • Reg.č. 10/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

Zápis do 1.třídy 2020/2021 POZOR - ZMĚNA !!!

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření věnujte pozornost přiloženému dokumentu, který mění podmínky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jiří Trnovský,ředitel

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16.4.2020 od 15:30 hodin v budově základní školy.  Potřebné Žádosti, tiskopisy, formuláře naleznete na této stránce. Přihlášku k základnímu vzdělávání odevzdávejte co nejdříve, tentokrát nejlépe do konce března.

Přijímání žáků se řídí těmito základními pravidly :

 • přednost mají děti ze Žďáru nad Metují
 • druhé pořadí patří dětem z České Metuje
 • žáci z nespádových škol a žáci se zdravotním postižením budou příjímáni na základě žádosti o přijetí, ale jenom v tom případě, že to dovoluje kapacita školy a provozní i personální podmínky.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel ve správním řízení.

Přílohy ke stažení


Výsledky zápisu pro rok 2019-2020

Registrační číslo

Číslo rozhodnutí

Výsledek

01/2019/ZS

02/2019

Přijat.

02/2019/ZS

03/2019

Přijat.

03/2019/ZS

04/2019

Přijat.

04/2019/ZS

05/2019

Přijat.

05/2019/ZS

06/2019

Přijat.

06/2019/ZS

XXX

XXX

07/2019/ZS

08/2019

Přijat.

08/2019/ZS

09/2019

Přijat.

Statistika k 3.4.2019

Údaj

Počet

K zápisu po odkladu

1

chlapců

1

dívek

0

Z toho ze Žďáru nad Metují

1

K zápisu se dostavilo

7

chlapců

4

dívek

3

Ze Žďáru nad Metují

  3 chlapci + 3 dívky

Z České Metuje - Dědova

  1 chlapec

Přijati

 7 ( 4 chlapci + 3 dívky)

Na vyšetření a vyjádření PPP čeká

  1

 


Výsledek zápisu pro rok 2018/2019

Zápisu se zúčastnilo 12 předškoláků, 11 bylo hned přijato, 1 předškolák čeká na výsledek vyšetření školní zralosti. Tabulku s registračním číslem, číslem rozhodnutí a výsledkem přikládám. Registrační čísla naleznou rodiče předškoláků na rozhodnutí o přijetí.

J.Trnovský
 

Registrační číslo

Číslo rozhodnutí

Výsledek

01/2018/ZS

04/2018

Přijat.

02/2018/ZS

05/2018

Přijat.

03/2018/ZS

06/2018

Přijat.

04/2018/ZS

07/2018

Přijat.

05/2018/ZS

08/2018

Přijat.

06/2018/ZS

09/2018

Přijat.

07/2018/ZS

10/2018

Přijat.

08/2018/ZS

11/2018

Přijat.

09/2018/ZS

12/2018

Přijat.

10/2018/ZS

13/2018

Přijat.

11/2018/ZS

14/2018

Přijat.

12/2018/ZS

Vyšetření v PPP

Pozastaveno

Statistika

Údaj

Počet

Odklad (před zápisem)

2

chlapců

2

dívek

0

Z toho ze Žďáru nad Metují

2

K zápisu se dostavilo

12

chlapců

9

dívek

3

Ze Žďáru nad Metují

  6 chlapců

Z České Metuje

  2 chlapci  +  3 dívky

Z Police nad Metují

  1 chlapec

Přijati

11  ( 8 chlapců + 3 dívky)

Na vyšetření a vyjádření PPP čeká

  1

 

Zakladní škola

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:42
TÝDEN:396
CELKEM:178562

Ovoce, zelenina a mléko do školFirma, které záleží na životním prostředí

Projekt jazykové a IT učebny MAS-IROP

nahoru

mapa