Obsah

Výsledky zápisu 12.4.2022

Registrační čísla uchazečů a výsledek zápisu (571.63 kB)

Zápis k povinné školní docházce

(tj. Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2022 - 2023)

Zápis do 1.třídy se uskuteční v úterý 12.dubna 2022 od 15:30 hodin v budově základní školy ve Žďáru nad Metují 73. Pro účast na zápisu stačí přinést vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad - vždy podepsané zákonným zástupcem. U zápisu se zákonný zástupce prokáže občanským průkazem.

Zápisní lístek žáka (dotazník) lze přinést vyplněný nebo vyplnit na místě v době zápisu.

 

Formuláře naleznete níže nebo v záložce Dokumenty :

Pozvánka k zápisu (403.5 kB)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (76.12 kB)

Žádost o odklad školní docházky (56.5 kB)

 

Zápisní lístek do 1.třídy - dotazník (640.23 kB)

Výsledky zápisu do 1.třídy ve školním roce 2021 - 2022

Výsledky zápisu do 1.třídy ve školním roce 2021-2022Výsledky zápisu do 1.třídy 2021-2022 registrační čísla (580.46 kB)

 

 

Zápis k povinné školní docházce

(tj. Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2021-2022)

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne dle školského zákona v pracovních dnech v termínu

od 1.4. do 30.4.2021.

  • S ohledem na mimořádnou situaci lze přihlášky předávat v průběhu celého měsíce.
  • Zápisy se budou organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  • Přihlášky nebo případné žádosti o odklad školní docházky budeme upřednostňovat bez fyzické přítomnosti zákonného zástupce ( tedy nejlépe e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou). Pokud nelze žádným z uvedených způsobů, pak je možné přihlášku nebo žádost o odklad vložit podepsané do schránky školy nebo školky a zprávou (SMS, e-mail) nás o této skutečnosti vyrozumět.
  • Dokumenty k zápisu lze také poslat poštou.

Potřebné formuláře jsou ke stažení pod tímto textem.

Pokud nemáte možnost tisku, lze si je vyzvednout ve škole nebo ve školce ( nejlépe po telefonické dohodě a při zachování všech bezpečnostních opatření).

Podání žádosti podléhá §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a lze ho provést:

  1. Písemně ( řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem) prostřednictvím pošty nebo osobně vhozením do schránky školy nebo školky.
  2. Ústně do protokolu – s ohledem na možná rizika jen v opravdu výjimečných případech !!!!
  3. V elektronické podobě:
  • Do datové schránky školy ( Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují (cnxmurm))
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( POZOR! Nestačí pouhý oskenovaný dokument zaslaný e-mailem)

S ohledem na mimořádné podmínky uveďte, prosím, na Žádost… nejen trvalý pobyt rodiče, ale i doručovací adresu, pokud se liší od trvalého pobytu.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte ( např. úředně ověřená plná moc…).

                                                                            Mgr. Jiří Trnovský, ředitel školy

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-2022 (76.18 kB)

Žádost o odklad školní docházky (56.5 kB)

Zápisní lístek do 1.třídy - dotazník (640.13 kB)

Čestné prohlášení o dohodě mezi zákonnými zástupci (75.79 kB)

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka (204.85 kB)

 

Tel.: 491 541 143, 491  422 488, zs.zdar@email.cz  ,

 

Pravidla přijímání žáků :

- přednost mají děti ze Žďáru nad Metují

- druhé pořadí patří dětem z České Metuje

- žáci z nespádových škol a žáci se zdravotním postižením budou příjímáni na základě žádosti o přijetí, ale jenom v tom případě, že to dovoluje kapacita školy a provozní i personální podmínky.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel ve správním řízení.

 

 

 

 

 

Registrační čísla uchazečů 2020/2021

Registrační čísla uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

Reg.č. 01/2020/ZŠ     vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky  29.05.2020

Reg.č. 03/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   05.05.2020

Reg.č. 05/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

Reg.č. 07/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

Reg.č. 10/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

 

Zápis do 1.třídy  2020/2021

POZOR - ZMĚNA !!!

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření věnujte pozornost přiloženému dokumentu, který mění podmínky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jiří Trnovský,ředitel

Informace k zápisu do 1.třídy v době mimořádných opatření

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16.4.2020 od 15:30 hodin v budově základní školy.  Potřebné Žádosti, tiskopisy, formuláře naleznete na této stránce. Přihlášku k základnímu vzdělávání odevzdávejte co nejdříve, tentokrát nejlépe do konce března.

Přijímání žáků se řídí těmito základními pravidly :

- přednost mají děti ze Žďáru nad Metují

- druhé pořadí patří dětem z České Metuje

- žáci z nespádových škol a žáci se zdravotním postižením budou příjímáni na základě žádosti o přijetí, ale jenom v tom případě, že to dovoluje kapacita školy a provozní i personální podmínky.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel ve správním řízení.

 

Přílohy ke stažení

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

Čestné prohlášení o dohodě zákonných zástupců

Dotazník pro rodiče prvňáka

Žádost o odklad školní docházky

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Registrační čísla uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

 

Výsledky zápisu pro rok 2019-2020

Registrační číslo

Číslo rozhodnutí

Výsledek

01/2019/ZS

02/2019

Přijat.

02/2019/ZS

03/2019

Přijat.

03/2019/ZS

04/2019

Přijat.

04/2019/ZS

05/2019

Přijat.

05/2019/ZS

06/2019

Přijat.

06/2019/ZS

XXX

XXX

07/2019/ZS

08/2019

Přijat.

08/2019/ZS

09/2019

Přijat.

Statistika k 3.4.2019

Údaj

Počet

K zápisu po odkladu

1

chlapců

1

dívek

0

Z toho ze Žďáru nad Metují

1

K zápisu se dostavilo

7

chlapců

4

dívek

3

Ze Žďáru nad Metují

  3 chlapci + 3 dívky

Z České Metuje - Dědova

  1 chlapec

Přijati

 7 ( 4 chlapci + 3 dívky)

Na vyšetření a vyjádření PPP čeká

  1

 

Výsledek zápisu pro rok 2018/2019

Zápisu se zúčastnilo 12 předškoláků, 11 bylo hned přijato, 1 předškolák čeká na výsledek vyšetření školní zralosti. Tabulku s registračním číslem, číslem rozhodnutí a výsledkem přikládám. Registrační čísla naleznou rodiče předškoláků na rozhodnutí o přijetí.

J.Trnovský
 

Registrační číslo

Číslo rozhodnutí

Výsledek

01/2018/ZS

04/2018

Přijat.

02/2018/ZS

05/2018

Přijat.

03/2018/ZS

06/2018

Přijat.

04/2018/ZS

07/2018

Přijat.

05/2018/ZS

08/2018

Přijat.

06/2018/ZS

09/2018

Přijat.

07/2018/ZS

10/2018

Přijat.

08/2018/ZS

11/2018

Přijat.

09/2018/ZS

12/2018

Přijat.

10/2018/ZS

13/2018

Přijat.

11/2018/ZS

14/2018

Přijat.

12/2018/ZS

Vyšetření v PPP

Pozastaveno

Statistika

Údaj

Počet

Odklad (před zápisem)

2

chlapců

2

dívek

0

Z toho ze Žďáru nad Metují

2

K zápisu se dostavilo

12

chlapců

9

dívek

3

Ze Žďáru nad Metují

  6 chlapců

Z České Metuje

  2 chlapci  +  3 dívky

Z Police nad Metují

  1 chlapec

Přijati

11  ( 8 chlapců + 3 dívky)

Na vyšetření a vyjádření PPP čeká

  1