Menu
ZŠ a MŠ Žďár nad Metují
a Žďár nad Metují

Zápis do MŠ

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok    2024 -2025

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 572.62 kB

 

Zápis do MŠ 2024 - 2025

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy         na školní rok 2024 - 2025. Přijímání dětí do mateřské školy se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb.§34, zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské škole během měsíce dubna  od 6.30 do 16:00 hodin. Samotný zápis se uskuteční v MŠ

                           DNE 7.5.2024 OD 7:00 – 15:00 HODIN .

 Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném očkování (dle novely vyhlášky537/2006 Sb. O očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona §34 odst.5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce – k ověření totožnosti a bydliště
 3. Rodný list dítěte
 4. Vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu v MŠ a na stránkách školy.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • děti s povinným předškolním vzděláváním
 • děti s místem trvalého pobytu v obci Žďár nad Metují
 • děti, podle věku od nejstarších po nejmladší
 • děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

O přijetí do mateřské školy, případně o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje ředitel.

Formuláře naleznete v příloze zápisu 2023-2024.

 

Výsledky zápisu do MŠ 2023-2024

Registrační čísla uchazečů o předškolní vzdělávání 2023-2024 (578.27 kB)

Zápis do MŠ 2023 - 2024

 

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy         na školní rok 2019-2020. Přijímání dětí do mateřské školy se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb.§34, zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské škole během měsíce dubna  od 6.30 do 16:00 hodin. Samotný zápis se uskuteční v MŠ

                           DNE 4.5.2023 OD 7:00 – 15:00 HODIN .

Na základě odevzdané přihlášky VÁM BUDE PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

 Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném očkování (dle novely vyhlášky537/2006 Sb. O očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona §34 odst.5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce – k ověření totožnosti a bydliště
 3. Rodný list dítěte
 4. Vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu v MŠ a na stránkách školy.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • děti s povinným předškolním vzděláváním
 • děti s místem trvalého pobytu v obci Žďár nad Metují
 • děti, podle věku od nejstarších po nejmladší
 • děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

O přijetí do mateřské školy, případně o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje ředitel.

Žádost o přijetí do MŠ (876.25 kB)        pdf

Žádost o přijetí do MŠ (84.18 kB)          txt

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání (1.03 MB)       pdf

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání (77.73 kB)      txt

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023   

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Žďár nad Metují se uskuteční v úterý 3.května 2022 v čase od 9:00 - 15:30 hodin. 

V této době může zákonný zástupce předat Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání buď:

 • OSOBNĚ v MŠ vedoucí učitelce ,
 • v zalepené obálce s nápisem Zápis do MŠ vhodit do poštovní schránky MŠ nebo ZŠ
 • poštou na adresu Základní  škola a Mateřská škola Žďár nad Metují, 549 55 Žďár nad Metují 73 
 • elektronicky - ale pouze s platným certifikovaným podpisem ( oskenovaný podpis nestačí ) - a to buď e-mailem nebo do datové schránky - cnxmurm

Zákonný zástupce při přihlašování doloží:

 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání ( ke stažení v příloze pod textem) potvrzenou dětským lékařem.
 • Rodný list dítěte - stačí kopie.
 • Vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
 • Občanský průkaz k ověření totožnosti.

V případě, že se zákonný zástupce nemůže v den zápisu dostavit osobně, je povinen dodatečně umožnit ověření totožnosti, zpravidla do 10 dnů od doručení přihlášky.

Platné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaevidovány v pořadí, v kterém byly přijaty, při přijímání budou rozhodovat platná kritéria v tomto pořadí :

 • děti s povinným předškolním vzděláváním  a děti, kterým byl schválen odklad                   školní docházky
 • děti s místem trvalého pobytu v obci Žďár nad Metují
 • děti, podle věku od nejstarších po nejmladší
 • děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

Nemáte-li možnost tisku, můžete si přihlášky vyzvednout v MŠ .

O přijetí dítěte do mateřské školy, případně o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje  ředitel školy. Platí : 

Dítě je přijato na zkušební dobu 3 měsíců, pokud se bude jevit jako způsobilé, bude vydáno nové rozhodnutí o přijetí.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách pod přidělenými registračními čísly (beze jmen). Čísla budou přidělena v den zápisu. Každý z žadatelů obdrží v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30ti dnů, Rozhodnutí, a to buď osobním převzetím nebo poštou.

Mateřská škola

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:72
TÝDEN:265
CELKEM:174037

Ovoce, zelenina a mléko do školFirma, které záleží na životním prostředí

Projekt jazykové a IT učebny MAS-IROP

nahoru

mapa