Obsah

Organizace školního roku 

Organizace školního roku 2021 - 2022 (142.04 kB)

Mimořádná opatření v době koronavirové pandemie

  • Opatření od 9.10.2020

Informace pro školy

Opatření MŠMT

Opatření pro školy

Střídavá výuka

Rozhodnutím ministra školství se v letošním roce prodlužují pozimní prázdniny, dny 26.1. a 27.10 jsou pro všechny žáky škol vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28.10. a po něm dvoudenní podzimní prázdniny - 29.10. a 30.10.2020.

 

  • Opatření od 14.10.2020

Mimo jiné, s účinností od 14.10.2020 se zakazuje žákům 1.stupně ZŠ osobní přítomnost ve výuce - naše škola opět přecházi na distanční vzdělávání. Mateřská škola pracuje v nezměněném režimu.

Informace pro školy

Informace o určených školách

 

 

  • Opatření od 18.11.2020

Informace k provozu škol

Organizace provozu ZŠMŠ Žďár nad Metují od 18.11.2020

 

  • Opatření od 21.11.2020

Opatření se týká nošení ochranných prostředků.

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků horních cest dýchacích

 

  • Opatření od 25.11. do 30.11.2020

Do školy nastupují žáci 1. a 2.třídy.

Od 30.11 pakžáci dalších ročníků 1.stupně ZŠ.

 

Informace k provozu od 25.11. do 30.112020

PES pro oblast školství

 

Původně plánovaná organizace školního roku 2020-2021

 

Stejně jako v loňském školním roce začínáme vyučování již v 7:30 hodin, družina bude otevřena hodinu před začátkem vyučování -tedy od 6:30 hodin.    

Provoz ŠD bude končit každý den v 15:15 hodin, v případě kroužků déle.

V letošním školním roce pokračujeme v projektu Školní klub (viz také záložka Projekty nebo Družina ), ten prodlouží provoz školy do 16:30 hodin. Vedoucí manažerkou projektu je Daniela Vojtěchová.

Důvodem časného začátku je organizace výdeje obědů v jídelně nad MŠ.

Mgr.Jiří Trnovský, ředitel ZŠ a MŠ

P.S. Pro plánování prázdnin a dovolených přikládám rozpis prázdnin a volna na celý školní rok 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021