Obsah

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

 

Zš

Základní škola je součástí  výchovně vzdělávací soustavy. Jsme málotřídní škola s 1.až 5. postupným ročníkem, školní družinou a mateřskou školou. 

 Ročníky jsou spojovány a rozdělovány do 3 tříd.

Sídlo školy je v č.p. 73 v obci Žďár nad Metují. Kapacitní listina udává maximální počet 80 žáků, v současnosti je škola naplněna 43 žáky.

Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními a dvěma vychovatelkami , družinu navštěvují všichni žáci. Součástí programu ŠD je nabídka zájmových kroužků, které vedou vychovatelky ŠD, učitelé a externí spolupracovníci.

Od školního roku 2017-2018 došlo ke sloučení mateřské a základní školy. Od 1.9.2017 se zařízení rozrostlo o 1 třídu MŠ, s kapacitou odloučeného pracoviště na 28 dětí.

Současně provozujeme školní jídelnu s dvěma výdejními místy ve stejné budově č.p.146, ale zvlášť pro školku a pro školu.

Technické vybavení pro vyučování lze charakterizovat jako nadstandardní. Škola je vybavena  novou počítačovou technikou s vysokorychlostním připojením k internetu, výukovým softwarem, interaktivitou. Každý vyučující ma k dispozici notebook pro domácí přípravu. Veškeré materiály jsou sdíleny na serveru a publikovány  na webu školy. Prostřednictvím internetu škola komunikuje s rodiči a veřejností.  Průběžně zajišťujeme obměnu pomůcek, a to dle potřeb pedagogů a ŠVP.

Škola zajišťuje odbornou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Finanční prostředky čerpámi z příspěvků zřizovatele, ze státního rozpočtu a evropských fondů.

Pedagogický sbor je tvořen čtyřmi pedagogy s vysokoškolským vzděláním ( ZŠ), dvěma pedagožkami se středním odborným vzděláním a dvěma vychovatelkami se středoškolským vzděláním.

O pořádek a čistotu se starají 2 uklízečky.

Školní jídelna zaměstnává 2 kuchařky a jednu vedoucí školní kuchyně.

Odborný pdagogicko- psychologický servis, tedy reedukační péči zajišťuje vyučující s odbornou kvalifikací. Tato služba je financována z krajských prostředků ( v minulosti také z prostředků EU).

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Žáci svačí v prostorách tříd. Pití je společné v odděleních ŠD, žáci mohou pít i v průběhu celého dne bez omezení.  Jednou za 14 dnů je svačina doplněna o čerstvé ovoce nebo zeleninu, a to zcela zdarma vrámci projektu Ovoce do škol.

K dispozici je lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lžičky, hrníčky, talíře a talířky, pro pedagogy pak presovar s překapávačem.

Nádobí je průběžně umýváno myčkou.

Děti mateřské školy mají vlastní jídelnu, stravovací a pitný režim probíhá zde pod dohledem učitelek. Jídelníčky s rozpisem svačin, oběda, pití jsou k dispozici ve všech prostorách zařízení a na webových stránkách školy. Jídla jsou uváděna se všemi alergeny.

 

Žáci školy jsou rozděleny do dvou šaten ( dívčí a chlapecká ) – tím vznikl komfortnější prostor a odpadl problém s ukládáním cvičebních úborů a převlékáním na hodiny Tv. Další třetí šatní prostor je pouze vstupní, určený pro přezutí.

Jsou stanovena opatření pro zajištění bezpečnosti objektu školy, žáků a zaměstnanců. Běžný provoz školy začíná v 6:30 hodin a končí v 15:15 hodin – v případě kroužků  déle. Se začátkem vyučování se uzamykají vchody do šaten, uzamčen je i hlavní vnitřní katr, který je opatřen zvonkem – všem návštěvám se po zazvonění odemyká. Cennosti je možné uložit v ředitelně školy nebo v uzamykatelné skříni pedagogů.

Klima školy je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena demokraticky s vnitřní hyerarchií a rozdělenými  kompetencemi. Program školy je organizován na principech komunitního vzdělávání s otevřeností pro další aktivity dětí i pedagogů.

Kalendář akcí

28.02.2020

Karneval v MŠ

V pátek 28.2.2020 se dopoledne v mateřské škole uskuteční dětský karneval.

Detail

09.03.2020 - 13.03.2020

Jarní prázdniny

V letošním roce jsou jarní prázdniny od 9.3. do 13.3.2020. Základní škola a družina jsou uzavřeny, zájem o mateřskou školu zjišťujeme, ale už teď to vypadá, že provoz bude.

Detail

19.03.2020

Jan Bílek "Zlatovláska"

Ve čtvrtek 19.3.2020 od 10ti hodin budou moci děti shlédnout odložené loutkové představení Jana Bílka s názvem Zlatovláska. Představení je určeno pro děti MŠ a ZŠ, místo konání - základní škola. Cena představení je 2 650 Kč , o tom, zda budeme vybírat a kolik budeme informovat prostřednictvím učitelek MŠ, nástěnek, žákovských knížek.

Detail

Zprávy

23.11.2018

Beseda o myslivosti

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 nás navštívila zástupkyně mysliveckého svazu, a to nejprve od 9ti hodin v mateřské škole a od 10ti hodin v základní škole. Vyprávění o pravidlech chování v lese bylo doprovázeno promítáním i poslechem. Nakonec jsme dostali jako dárek za nasbírané kaštany strom, který je určen k vysazení u školy.

Detail

16.05.2018

Výsledky zápisu dětí do MŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019 podalo celkem 6 rodičů - tedy celkem 6 dětí, všechny s trvalým pobytem ve Žďáru nad Metují. Uvedený počet se dělí na 5 děvčat a 1 chlapce, 1 z uvedených dětí je v předškolním věku, rodič 1 zapisovaného dítěte - předškoláka - požádal o individuální domácí vzdělávání. Přijetí bylo prozatím pozastaveno do okamžiku dodání potřebných žádostí a oznámení. Zbývajících 5 dětí bylo již přijato, a to s tříměsíční zkušební dobou, po které bude doručeno nové rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Tabulku s registračními čisly uchazečů a výsledkem zápisu naleznete v příloze. Rodiče obdrželi registrační čísla u zápisu.

Detail

19.04.2018

Ohlédnutí

Do naší mateřské školy v září nastoupilo 25 dětí, z toho 10 předškoláků. Nové děti si celkem dobře zvykly na školkový režim a zapojovaly se do společných činností. Hned v září jsme si připomněli naše školková pravidla a vysvětlili jsme si kamarádské chování. Pracujeme podle TVP Bambulín a Berunka. Ti nás budou provázet celým školním rokem. V září jsme ve školce zhlédli loutkovou pohádku Šípková Růženka a ve škole vystoupení Honza Popleta.

Detail