Obsah

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

 

Zš

Základní škola je součástí  výchovně vzdělávací soustavy. Jsme málotřídní škola s 1.až 5. postupným ročníkem, školní družinou a mateřskou školou. 

 Ročníky jsou spojovány a rozdělovány do 3 tříd.

Sídlo školy je v č.p. 73 v obci Žďár nad Metují. Kapacitní listina udává maximální počet 80 žáků, v současnosti je škola naplněna 43 žáky.

Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními a dvěma vychovatelkami , družinu navštěvují všichni žáci. Součástí programu ŠD je nabídka zájmových kroužků, které vedou vychovatelky ŠD, učitelé a externí spolupracovníci.

Od školního roku 2017-2018 došlo ke sloučení mateřské a základní školy. Od 1.9.2017 se zařízení rozrostlo o 1 třídu MŠ, s kapacitou odloučeného pracoviště na 28 dětí.

Současně provozujeme školní jídelnu s dvěma výdejními místy ve stejné budově č.p.146, ale zvlášť pro školku a pro školu.

Technické vybavení pro vyučování lze charakterizovat jako nadstandardní. Škola je vybavena  novou počítačovou technikou s vysokorychlostním připojením k internetu, výukovým softwarem, interaktivitou. Každý vyučující má k dispozici notebook pro domácí přípravu. Veškeré materiály jsou sdíleny na serveru a publikovány  na webu školy. Prostřednictvím internetu škola komunikuje s rodiči a veřejností.  Průběžně zajišťujeme obměnu pomůcek, a to dle potřeb pedagogů a ŠVP.

Škola zajišťuje odbornou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Finanční prostředky čerpámi z příspěvků zřizovatele, ze státního rozpočtu a evropských fondů.

Pedagogický sbor je tvořen čtyřmi pedagogy s vysokoškolským vzděláním ( ZŠ), dvěma pedagožkami se středním odborným vzděláním a dvěma vychovatelkami se středoškolským vzděláním.

O pořádek a čistotu se starají 2 uklízečky.

Školní jídelna zaměstnává 2 kuchařky a jednu vedoucí školní kuchyně.

Odborný pdagogicko- psychologický servis, tedy reedukační péči zajišťuje vyučující s odbornou kvalifikací. Tato služba je financována z krajských prostředků ( v minulosti také z prostředků EU).

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Žáci svačí v prostorách tříd. Pití je společné v odděleních ŠD, žáci mohou pít i v průběhu celého dne bez omezení.  Jednou za 14 dnů je svačina doplněna o čerstvé ovoce nebo zeleninu, a to zcela zdarma vrámci projektu Ovoce do škol.

K dispozici je lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lžičky, hrníčky, talíře a talířky, pro pedagogy pak presovar s překapávačem.

Nádobí je průběžně umýváno myčkou.

Děti mateřské školy mají vlastní jídelnu, stravovací a pitný režim probíhá zde pod dohledem učitelek. Jídelníčky s rozpisem svačin, oběda, pití jsou k dispozici ve všech prostorách zařízení a na webových stránkách školy. Jídla jsou uváděna se všemi alergeny.

 

Žáci školy jsou rozděleny do dvou šaten ( dívčí a chlapecká ) – tím vznikl komfortnější prostor a odpadl problém s ukládáním cvičebních úborů a převlékáním na hodiny Tv. Další třetí šatní prostor je pouze vstupní, určený pro přezutí.

Jsou stanovena opatření pro zajištění bezpečnosti objektu školy, žáků a zaměstnanců. Běžný provoz školy začíná v 6:30 hodin a končí v 15:15 hodin – v případě kroužků  déle. Se začátkem vyučování se uzamykají vchody do šaten, uzamčen je i hlavní vnitřní katr, který je opatřen zvonkem – všem návštěvám se po zazvonění odemyká. Cennosti je možné uložit v ředitelně školy nebo v uzamykatelné skříni pedagogů.

Klima školy je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena demokraticky s vnitřní hyerarchií a rozdělenými  kompetencemi. Program školy je organizován na principech komunitního vzdělávání s otevřeností pro další aktivity dětí i pedagogů.

Kalendář akcí

20.07.2020 - 24.07.2020

Příměstský tábor

V rámci projektu Školní klub je připraven pro žáky 1.stupně základní školy ve Žďáru nad Metují letní tábor. 1.turnus má název Pirátský rychlokurz. Podrobnosti najdete na plakátku, včetně kontaktů.

Detail

27.07.2020 - 31.07.2020

Příměstský tábor

V rámci projektu Školní klub je připraven pro žáky 1.stupně základní školy ve Žďáru nad Metují letní tábor. 2.turnus má název Tajuplná cesta za pokladem. Podrobnosti najdete na plakátku, včetně kontaktů.

Detail

Zprávy

31.03.2020

Plánovaný zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Plánovaný zápis k předškolnímu vzdělávání v době nouzového stavu.

Detail

23.03.2020

Uzavření školní kuchyně a jídelny

Podobně jako základní škola a následně mateřská škola je i školní jídelna od čtvrtka 19.3.2020 až do odvolání uzavřena. J.Trnovský

Detail

23.03.2020

UZAVŘENÍ MŠ !!!

Vážení rodiče, vývoj událostí spojený s možnou nákazou virem Covid 19 (koronavir) mě dovedl k rozhodnutí uzavřít mateřskou školu, a to od čtvrtka 19.3.2020 do odvolání. Sledujte, prosím, e-maily a web školy, o vývoji budete informováni. Pokud budete mít dotazy, případně požadavky na mě nebo vyučující, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Celá situace byla projednána se zřizovatelem, rozhodnuto bylo v zájmu zdraví vašich dětí. Děkuji za pochopení. J.Trnovský, ředitel

Detail