Obsah

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

 

Zš

Základní škola je součástí  výchovně vzdělávací soustavy. Jsme málotřídní škola s 1.až 5. postupným ročníkem, školní družinou a mateřskou školou. 

 Ročníky jsou spojovány a rozdělovány do 3 tříd.

Sídlo školy je v č.p. 73 v obci Žďár nad Metují. Kapacitní listina udává maximální počet 80 žáků, v současnosti je škola naplněna 43 žáky.

Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními a dvěma vychovatelkami , družinu navštěvují všichni žáci. Součástí programu ŠD je nabídka zájmových kroužků, které vedou vychovatelky ŠD, učitelé a externí spolupracovníci.

Od školního roku 2017-2018 došlo ke sloučení mateřské a základní školy. Od 1.9.2017 se zařízení rozrostlo o 1 třídu MŠ, s kapacitou odloučeného pracoviště na 28 dětí.

Současně provozujeme školní jídelnu s dvěma výdejními místy ve stejné budově č.p.146, ale zvlášť pro školku a pro školu.

Technické vybavení pro vyučování lze charakterizovat jako nadstandardní. Škola je vybavena  novou počítačovou technikou s vysokorychlostním připojením k internetu, výukovým softwarem, interaktivitou. Každý vyučující ma k dispozici notebook pro domácí přípravu. Veškeré materiály jsou sdíleny na serveru a publikovány  na webu školy. Prostřednictvím internetu škola komunikuje s rodiči a veřejností.  Průběžně zajišťujeme obměnu pomůcek, a to dle potřeb pedagogů a ŠVP.

Škola zajišťuje odbornou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Finanční prostředky čerpámi z příspěvků zřizovatele, ze státního rozpočtu a evropských fondů.

Pedagogický sbor je tvořen čtyřmi pedagogy s vysokoškolským vzděláním ( ZŠ), dvěma pedagožkami se středním odborným vzděláním a dvěma vychovatelkami se středoškolským vzděláním.

O pořádek a čistotu se starají 2 uklízečky.

Školní jídelna zaměstnává 2 kuchařky a jednu vedoucí školní kuchyně.

Odborný pdagogicko- psychologický servis, tedy reedukační péči zajišťuje vyučující s odbornou kvalifikací. Tato služba je financována z krajských prostředků ( v minulosti také z prostředků EU).

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Žáci svačí v prostorách tříd. Pití je společné v odděleních ŠD, žáci mohou pít i v průběhu celého dne bez omezení.  Jednou za 14 dnů je svačina doplněna o čerstvé ovoce nebo zeleninu, a to zcela zdarma vrámci projektu Ovoce do škol.

K dispozici je lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lžičky, hrníčky, talíře a talířky, pro pedagogy pak presovar s překapávačem.

Nádobí je průběžně umýváno myčkou.

Děti mateřské školy mají vlastní jídelnu, stravovací a pitný režim probíhá zde pod dohledem učitelek. Jídelníčky s rozpisem svačin, oběda, pití jsou k dispozici ve všech prostorách zařízení a na webových stránkách školy. Jídla jsou uváděna se všemi alergeny.

 

Žáci školy jsou rozděleny do dvou šaten ( dívčí a chlapecká ) – tím vznikl komfortnější prostor a odpadl problém s ukládáním cvičebních úborů a převlékáním na hodiny Tv. Další třetí šatní prostor je pouze vstupní, určený pro přezutí.

Jsou stanovena opatření pro zajištění bezpečnosti objektu školy, žáků a zaměstnanců. Běžný provoz školy začíná v 6:30 hodin a končí v 15:15 hodin – v případě kroužků  déle. Se začátkem vyučování se uzamykají vchody do šaten, uzamčen je i hlavní vnitřní katr, který je opatřen zvonkem – všem návštěvám se po zazvonění odemyká. Cennosti je možné uložit v ředitelně školy nebo v uzamykatelné skříni pedagogů.

Klima školy je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena demokraticky s vnitřní hyerarchií a rozdělenými  kompetencemi. Program školy je organizován na principech komunitního vzdělávání s otevřeností pro další aktivity dětí i pedagogů.

Kalendář akcí

Zprávy

23.11.2018

Beseda o myslivosti

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 nás navštívila zástupkyně mysliveckého svazu, a to nejprve od 9ti hodin v mateřské škole a od 10ti hodin v základní škole. Vyprávění o pravidlech chování v lese bylo doprovázeno promítáním i poslechem. Nakonec jsme dostali jako dárek za nasbírané kaštany strom, který je určen k vysazení u školy.

Detail

16.05.2018

Výsledky zápisu dětí do MŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019 podalo celkem 6 rodičů - tedy celkem 6 dětí, všechny s trvalým pobytem ve Žďáru nad Metují. Uvedený počet se dělí na 5 děvčat a 1 chlapce, 1 z uvedených dětí je v předškolním věku, rodič 1 zapisovaného dítěte - předškoláka - požádal o individuální domácí vzdělávání. Přijetí bylo prozatím pozastaveno do okamžiku dodání potřebných žádostí a oznámení. Zbývajících 5 dětí bylo již přijato, a to s tříměsíční zkušební dobou, po které bude doručeno nové rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Tabulku s registračními čisly uchazečů a výsledkem zápisu naleznete v příloze. Rodiče obdrželi registrační čísla u zápisu.

Detail

19.04.2018

Ohlédnutí

Do naší mateřské školy v září nastoupilo 25 dětí, z toho 10 předškoláků. Nové děti si celkem dobře zvykly na školkový režim a zapojovaly se do společných činností. Hned v září jsme si připomněli naše školková pravidla a vysvětlili jsme si kamarádské chování. Pracujeme podle TVP Bambulín a Berunka. Ti nás budou provázet celým školním rokem. V září jsme ve školce zhlédli loutkovou pohádku Šípková Růženka a ve škole vystoupení Honza Popleta.

Detail