Obsah

Registrační čísla uchazečů 2020/2021

Registrační čísla uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

Reg.č. 01/2020/ZŠ     vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky  29.05.2020

Reg.č. 03/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   05.05.2020

Reg.č. 05/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

Reg.č. 07/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

Reg.č. 10/2020/ZŠ    vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky   29.05.2020

 

Zápis do 1.třídy  2020/2021

POZOR - ZMĚNA !!!

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření věnujte pozornost přiloženému dokumentu, který mění podmínky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jiří Trnovský,ředitel

Informace k zápisu do 1.třídy v době mimořádných opatření

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16.4.2020 od 15:30 hodin v budově základní školy.  Potřebné Žádosti, tiskopisy, formuláře naleznete na této stránce. Přihlášku k základnímu vzdělávání odevzdávejte co nejdříve, tentokrát nejlépe do konce března.

Přijímání žáků se řídí těmito základními pravidly :

- přednost mají děti ze Žďáru nad Metují

- druhé pořadí patří dětem z České Metuje

- žáci z nespádových škol a žáci se zdravotním postižením budou příjímáni na základě žádosti o přijetí, ale jenom v tom případě, že to dovoluje kapacita školy a provozní i personální podmínky.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel ve správním řízení.

 

Přílohy ke stažení

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

Čestné prohlášení o dohodě zákonných zástupců

Dotazník pro rodiče prvňáka

Žádost o odklad školní docházky

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Registrační čísla uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

 

Výsledky zápisu pro rok 2019-2020

Registrační číslo

Číslo rozhodnutí

Výsledek

01/2019/ZS

02/2019

Přijat.

02/2019/ZS

03/2019

Přijat.

03/2019/ZS

04/2019

Přijat.

04/2019/ZS

05/2019

Přijat.

05/2019/ZS

06/2019

Přijat.

06/2019/ZS

XXX

XXX

07/2019/ZS

08/2019

Přijat.

08/2019/ZS

09/2019

Přijat.

Statistika k 3.4.2019

Údaj

Počet

K zápisu po odkladu

1

chlapců

1

dívek

0

Z toho ze Žďáru nad Metují

1

K zápisu se dostavilo

7

chlapců

4

dívek

3

Ze Žďáru nad Metují

  3 chlapci + 3 dívky

Z České Metuje - Dědova

  1 chlapec

Přijati

 7 ( 4 chlapci + 3 dívky)

Na vyšetření a vyjádření PPP čeká

  1

 

Výsledek zápisu pro rok 2018/2019

Zápisu se zúčastnilo 12 předškoláků, 11 bylo hned přijato, 1 předškolák čeká na výsledek vyšetření školní zralosti. Tabulku s registračním číslem, číslem rozhodnutí a výsledkem přikládám. Registrační čísla naleznou rodiče předškoláků na rozhodnutí o přijetí.

J.Trnovský
 

Registrační číslo

Číslo rozhodnutí

Výsledek

01/2018/ZS

04/2018

Přijat.

02/2018/ZS

05/2018

Přijat.

03/2018/ZS

06/2018

Přijat.

04/2018/ZS

07/2018

Přijat.

05/2018/ZS

08/2018

Přijat.

06/2018/ZS

09/2018

Přijat.

07/2018/ZS

10/2018

Přijat.

08/2018/ZS

11/2018

Přijat.

09/2018/ZS

12/2018

Přijat.

10/2018/ZS

13/2018

Přijat.

11/2018/ZS

14/2018

Přijat.

12/2018/ZS

Vyšetření v PPP

Pozastaveno

Statistika

Údaj

Počet

Odklad (před zápisem)

2

chlapců

2

dívek

0

Z toho ze Žďáru nad Metují

2

K zápisu se dostavilo

12

chlapců

9

dívek

3

Ze Žďáru nad Metují

  6 chlapců

Z České Metuje

  2 chlapci  +  3 dívky

Z Police nad Metují

  1 chlapec

Přijati

11  ( 8 chlapců + 3 dívky)

Na vyšetření a vyjádření PPP čeká

  1