Obsah

Aktuality ZŠ

Příměstský tábor červenec 2020

Příměstský tábor

 

 

Ukončení školního roku 2019-2020

V současné době probíhá nepovinná školní docházka pro všechny zájemce, a tak se sotva všichni potkáme - ani to není dost dobře možné. Aby bylo možno zachovat maximální ochranu žáků a rodičů, rozhodl jsem se předávání učebnic a následné rozdání vysvědčení zorganizovat následovně:

 

Pondělí 22.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- přinesou učebnice žáci 1.třídy. Co se bude odevzdávat určí třídní učitelka Mgr.Lenka Fulková. Každému prvňákovi bude hned po odevzdání učebnic předáno vysvědčení.

 

Úterý 23.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- přinesou učebnice žáci 2. a 3.třídy, vybere si je třídní Mgr. Lenka Majsniarová, která každému ihned předá vysvědčení.

 

Středa 24.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- budou odevzdávat učebnice žáci 4.a 5.třídy, zároveň jim bude předáno vysvědčení.

 

Žáci distančního vzdělávání, kteří v uvedených termínech přijdou odevzdat zapůjčené učebnice a vyzvednout si vysvědčení se budou zdržovat v budově školy pouze na určených místech, po dobu nezbytně nutnou a za dodržení všech výjimečných hygienických pravidel ( mytí, dezinfekce, roušky).

Pokud někomu vypsaný termín nevyhovuje, dohodne si s třídním učitelem náhradní, ale tak, aby učebnice i vysvědčení byly předány nejpozději do pátku 26.6.2020 - do 13té hodiny.

Žáci, kteří docházejí do školy provedou vše dle pokynů vyučujících také v tomto týdnu      ( tedy od 22.6. do 26.6.2020).

 

Školní rok 2019-2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020.

Na pondělí 29.6. a úterý 30.6.202 vyhlašuji ředitelské volno. Budova školy bude uzavřena, zachován bude pouze provoz mateřské školy ( dle rozpisu v záložce MŠ).

 

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Otevření školy 25.5.2020

Dle níže uvedeného plánovaného rozvolnění, dochází od 25.5.2020 k otevření základní školy - jejího 1.stupně - za přesně vymezených podmínek. Na jejich základě jsem vydal Provozní řád školy v době koronaviru" platný od 25.5.2020 do 30.6.2020. Přílohou tohoto řádu je také čestné prohlášení zákonných zástupců, které je se vstupem do školy nutné odevzdat.  Až do 30.6.2020 je školní docházka dobrovolná.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Provozní řád ZŠ v době koronaviru 25.5. až 30.6.2020

Čestné prohlášení ZŠ - rizikové faktory

 

 

Plánované rozvolňování  a jeho vliv na provoz škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Odkaz na výuková videa pro žáky 1.stupně ZŠ

Organizace Veselá věda spolupracuje s ČT na pořadu UčiTelka a na YouTube zveřejňuje některá výuková videa z oblasti přírodovědy. Protože si myslím, že by to mohlo oživit vaše domácí vzdělávání, zveřejňuji odka :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

V příloze najdete znění e-mailu, který byl zaslán rodičům žáků i učitelům, také zde je odkaz na výše uvedené stránky.

Mgr.Jiří Trnovský, ředitel

Odkaz na výuková videa s průvodním slovem

 

Informace k zápisu do 1.třídy ( 2020 - 2021)

Potřebné informace naleznete na těchto stránkách v záložce Základní škola, soubor Zápis do 1.třídy. Tam najdete i potřebné formuláře ke stažení.

Informace k zápisu do 1.třídy v době mimořádných opatření

zakladni-skola/zapis-do-1tridy/

 

Informace k zavedení mimořádných opatření 

  • Z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je od pondělí 16.3.2020 základní škola uzavřena pro všechny žáky, a to až do odvolání. Na pedagogy se zákaz nevztahuje, v rámci rozvrhu přímé vzdělávací práce budou přítomni na pracovišti.
  • Výuka bude po dobu uzavření probíhat distančně, prozatím nejspolehlivější se jeví e-mail, nevylučuji další možnosti.
  • Po dobu uzavření školy nemají žáci nárok na stravné - do jídelny nesmějí docházet ani jídlo odnášet domů.
  • Pro zaměstnance toto omezení neplatí neboť jsou v práci přítomni.
  • Mateřská škola prozatím pracuje bez omezení. Situace je monitorována a konzultována se zřizovatelem. Při sebemenším podezření  bude i toto zařízení neprodleně uzavřeno.
  • Dětem MŠ je strava poskytována v plném rozsahu.
  • Pokud je zařízení uzavřeno, může rodič, který ve společné domácnosti pečuje o dítě mladší 10 let, zažádat na ČSSZ o ošetřování. K tomu potřebuje formulář s potvrzením školy ( potvrzení o tom, že je zařízení uzavřeno). 
  • Formulář žádosti o ošetřování si můžete vyzvednou ve škole nebo si stáhnout z těchto stránek. Potvrzují se vždy 2 vyhotovení, oba rodiče se mohou v ošetřování prostřídat. Podrobnosti naleznete také v přiloženém dokumentu, který vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu.

Mimořádné opatření - plné znění

Karanténa a ošetřovné

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení

 

 

 

Z důvodu zavedení mimořádných opatření, která souvisejí s výskytem koronaviru, se tato akce ruší.

Dětský karneval ve Žďáru nad Metují
 
Zápis k základnímu vzdělávání ( do 1.třídy) v naší základní škole

Zmiňovaný zápis se uskuteční ve čtvrtek 16.dubna 2020 od 15:30 v budově základní školy. Bližší informace a dokumenty ke stažení naleznete v záložce Základní škola - Zápis do 1.třídy na těchto webových stránkách.

V případě, že ještě váháte, zda žádat o odklad školní docházky pro své dítě, čtěte níže ....

 

Zveme Vás jménem Základní a Mateřské školy v Polici nad Metujína besedu určenou nejen pro rodiče předškoláků. Podrobnější informace naleznete na přiloženém plakátku nebo níže v souboru pdf.

Beseda pro rodiče předškoláků

Mám jít do školy?

 

Vánoční výstava 2019

Plakátkem v příloze bychom Vás rádi pozvali na tradiční vánoční výstavu žákovských prací. Děti MŠ a žáci ZŠ předvedou svoje výrobky v nově otevřené výstavní budově obce Žďár nad Metují.

Vánoční výstava 2019

Setkání s rodiči předškoláků

V pondělí 25.3.2019 se od 15:30 hodin uskuteční v budově základní školy neformální a nepovinné setkání ředitele školy a třídní učitelky-speciální pedagožky. Rodiče tak budou mít šanci seznámit se se školou, do které přihlašují dítě,  pedagogové  rádi zodpoví otázky spojené se školní docházkou.

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu byl stanoven v souladu se zákonem na středu 3.dubna 2019 od 15:30 hodin. Podrobnosti naleznete na těchto stránkách v záložce Zápis do 1.třídy.

Zprávy

Schůzka s rodiči předškoláků ZRUŠENA !

Vážení rodiče,
v úterý 24.3.2020 jsme se měli setkat s rodiči předškoláků. Z důvodu zavedení mimořádných opatření a omezení vycházení se tato schůzka ruší. Informace o zápisu najdete na těchto stránkách, obdrželi jste e-mail. Všechny vaše dotazy rád zodpovím e-mailem nebo po telefonu.
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor:

Beseda o myslivosti

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 nás navštívila zástupkyně mysliveckého svazu, a to nejprve od 9ti hodin v mateřské škole a od 10ti hodin v základní škole. Vyprávění o pravidlech chování v lese bylo doprovázeno promítáním i poslechem. Nakonec jsme dostali jako dárek za nasbírané kaštany strom, který je určen k vysazení u školy. celý text

ostatní | 23. 11. 2018 | Autor:

Zápis do 1.třídy

Uskutečnil se 17.4.2018 od 15:30 hodin ve škole. Předškoláci prošli celkem 4 stanoviště a na nich plnili různé úkoly. Cílem bylo vzájemné seznámení učitelů s předškoláky a naopak. Průvodci budoucích prvňáků se stali žáci 5.ročníku. S vyplněným protokolem pak rodiče putovali do ředitelny, kde následoval krátký pohovor a v 11 případech bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí. Na rozloučenou dostal každý nováček malý dárek.

Obrazový materiál naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel
celý text

ostatní | 18. 4. 2018 | Autor:

PF 2018

PF 2018 celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor: