Obsah

Organizace školního roku 

Stejně jako v loňském školním roce začínáme vyučování již v 7:30 hodin, družina bude otevřena hodinu před začátkem vyučování -tedy od 6:30 hodin.    

Provoz ŠD bude končit každý den v 15:15 hodin, v případě kroužků déle.

V letošním školním roce byl spuštěn projekt Školní klub (viz také záložka Projekty nebo Družina ), ten prodloužil provoz školy do 17:00 hodin. ároveň otevřel možnost pro organizování příměstských táborů. Vedoucí manažerkou projektu je Veronika Šmídová.

Důvodem časného začátku je organizace výdeje obědů v jídelně nad MŠ.

Mgr.Jiří Trnovský, ředitel ZŠ a MŠ

P.S. Pro plánování prázdnin a dovolených přikládám rozpis prázdnin a volna na celý školní rok 2019/2020

Organizace školního roku 2019-2020