Obsah

5. třída

Počet: 7                                                          Platí od 15.4.2019 !!!

Třídní učitel: Mgr.Jiří Trnovský

Rozvrh (2018-2019)  - plavání

Den-hod.
1
2
3
4
5
6
7
čas
7,30
8,15
8,25
9,10
9,30
10,15
10,25
11,10
11,20
12,05
12,15
12,45
13,00
13,45

Po

Čj

Čj

M

M Vl oběd

 

Út

Čj

M

Přír

Aj Čj

oběd

 

St

Plavání Plavání Plavání Plavání Info

oběd

Čj

Čt

Čj

Vl Přír Aj oběd

 

Čj

M M Aj Hv oběd

 

 

 

Čj, M, Info, Hv, Tv – Mgr. Trnovský

Vl,Přír,Vv,Pč – Bc. Bergmannová

Aj – Mgr. Fulková