Obsah

5. třída

Počet: 10                                                        

Třídní učitel: Mgr.Jiří Trnovský

Rozvrh (2019-2020)  

Den-hod.
1
2
3
4
5
6
7
čas
7,30
8,15
8,25
9,10
9,30
10,15
10,25
11,10
11,20
12,05
12,15
12,45
13,00
13,45

Po

Čj

M

Vl

Vv Vv oběd

 

Út

Čj

M

Přír

Aj Čj

oběd

 

St

     Čj M Vl Aj Info

oběd

Čj

Čt

Čj

M Přír Aj oběd

 

Tv

Tv Čj M Hv oběd

 

 

 

Čj, M, Info, Hv, Tv – Mgr. Jiří Trnovský

Vl,Přír,Vv,Pč – Bc. Pavlína Bergmannová

Aj – Mgr. Lenka Fulková