Obsah

Návštěva knihovny v Polici nad Metují 4-2019

Po Velikonocích jsme jeli autobusem do Police, kde jsme měli domluvenou besedu s paní knihovnicí. Po příchodu do knihovny jsme si nejdříve snědli svačinu a pak jsme si vyslechli povídání o knihách, připomněli správné zacházení s knihami,  a seznámili  se s chodem knihovny. Děti poznaly všechny pohádky podle úryvku, vybarvily si záložky a prohlédly si dětské knihy. Do školky jsme se vrátili pěšky přes Bukovici