Obsah

5. třída  (2020 - 2021) 

Počet: 3                                                        

Třídní učitel: Mgr.Jiří Trnovský

Rozvrh   

Den-hod.
1
2
3
4
5
6
7
čas
7,30
8,15
8,25
9,10
9,30
10,15
10,25
11,10
11,20
12,05
12,15
12,45
13,00
13,45

Po

Čj

M

Info

M Hv oběd

 

Út

Čj

Aj

Přír

M Vl

oběd

 

St

     Čj Aj Čj Tv Tv

oběd

Čt

Čj

Aj Přír M Čj oběd

 

Čj

M Vv Vv Vl oběd

 

 

 

Čj, M                      – Mgr. Jiří Trnovský

Vl,Přír,Vv,Pč, Info – Mgr. Pavlína Bergmannová

Aj                           – Mgr. Lenka Fulková