Obsah

Aktuality ZŠ

Konzultace

V úterý 26.4.2022 v době od 14:00 do 16:00 proběhnou konzultace rodičů žáků ZŠ s pedagogy. Hlavním tématem bude prospěch a chování žáků. 

Ředitelské volno 9-2021

Na pondělí 27.9.2021 bylo vyhlášeno ředitelské volno z organizačních důvodů. Zrušen je provoz školní jídelny. K běžnému provozu se žáci a učitelé vrátí ve středu 29.9.2021.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

Příměstské tábory 2021

Pro inspiraci připojuji dvě nabídky příměstských táborů pro případné zájemce:

Příměstský tábor s angličtinou (1.26 MB)

Bavíme se sportem (2.92 MB)

 

Společné fotografování - červen 2021

Vážení,

od úterý 1.6.2021 došlo k uvolnění zákazu skupinového fotografování. V této souvislosti jsem kontaktoval pana Hurdálka. Ten mi původně nabídl termín úplně na konci června, ale dnes volal, že mu jedna škola odřekla a uvolnilo se pondělí. Chápu námitku, že je to narychlo, ale to, co dříve fotil 3 měsíce, musí se mu vejít do jednoho necelého, takže si moc vybírat nemůžeme.

 

Fotografování, vzhledem k množství zájemců, musí být rychlejší, proto se bude pořizovat velká společná fotka a maximálně malá fotka jednotlivých tříd nebo samostatné portréty. Opravdu nelze fotit rodinu, kamarády, nahodilé skupinky spolužáků apod. Fotografování je sice povolené, ale pouze pro skupinu žáků jedné škole, roušky se mohou sundat jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud jsou ve škole sourozenci-mohou se spolu vyfotit. Kombinovat děti MŠ a ZŠ není vhodné.

Stále platí, že třetí osoby mohou do školy pouze v odůvodněných případech.

Zároveň, s ohledem na nedostatek času, nelze uskutečnit dotazník pro vaše přání - také proto omezená nabídka.

Přistupujte, prosím, k požadavkům s rozumem a pokud možno bez emocí. Mějme na paměti, že je stále mimořádný stav a mimořádné fotografování.

Podle počtu žáků bude zhotoven počet společných velkých (tedy celé školy), další požadavky napište dětem do žákovské knížky.

 

Předem děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

Shrnutí:

Termín focení :    pondělí     7.6.2021

ZŠ:     cca od 8:15 hodin

MŠ:    cca od 9:15 hodin

Cena velké společné fotografie :   50,- Kč

Cena malé fotografie :                    30,- Kč

 

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

Sběr léčivých bylin 2020 - 2021

Ve školním roce 2020 - 2021 organizuje škola pod vedení Mgr. Lenky Majsniarové sběr pomerančové a citronové kůry v těchto dnech :

pondělí    7.června    čtvrtek 10.června 2021

pondělí 14.června    čtvrtek 16.června 2021

 

Prosím, kůru odevzdávejte suchou, zváženou a v podepsaných obalech.

Veškeré dotazy směřujte na Mgr. Lenku Majsniarovou :

tel.: 491 541 143,  739 337 107

e-mail:  majsniarova@zszdar.cz

 

Opatření od 3.5.2021

V mimořádných opatřeních dochází ke změnám v Královehradeckém kraji, Karlovarském kraji a Plzeňském kraji. Nově je povolena tělesná výchova pro všechny, kteří se vzdělávají prezenčně. Při školních venkovních sportovních akcích ( patří sem právě TV), platí výjimka z nošení roušek.

Stručně řečeno : Povoleny jsou venkovní sportovní aktivity bez roušek !

Úplné znění úprav je v příloze.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Provoz škol a školských zařízení od 3.5.2021 (260.5 kB)

 

Testování od 26.4.2021

Žáci základní školy a zaměstnanci základní školy zůstávají v režimu testování 2x týdne, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Mění se testovací sada - antigenní testy LEPU jsou nahrazeny antigenními testy Singclean. Pro žáky se nic nemění, vzorek je opět získáván samoodběrem. Náročnější bude práce personálu, především při manipulaci se zkumavkami, roztokem a vyhodnocování pomocí vyhodnocovací kazety.

 

Pro Vaši představu přikládám stručný manuál odběru a vyhodnocení.

Singclean antigenní test pro školy - manuál (372.09 kB)

 

Zápis do 1.třídy ve školním roce 2021-2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne dle školského zákona v pracovních dnech v termínu  od 1.4. do 30.4.2021.

Podrobné informace a formuláře ke stažení najdete v záložce Základní škola - Zápis do 1.třídy. 

 

 

 

Úplné uzavření škol a školských zařízení od 1.3.2021

Rozhodnutím vlády ČR bude v době od 1.3.2021 do 21.3.2021 Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují   U Z A V Ř E N A.

Uzavření se týká všech součástí, tedy ZŠ, MŠ a ŠJ.

Od 1.3.2021 končí prezenční výuka žáků 1.a 2.třídy. 

Všichni žáci přecházejí na online výuku !

Předškolákům bude zadání práce předáno dle předchozí dohody.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Online výuka - rozvrh

Rozpis vysílacích časů (6.59 kB)

 

Prodloužení platnosti změn až do 22.1.2021

Platnost níže uvedené změny organizace výuky od 4.1.2021 byla usnesením vlády prodloužena až do 22.1.2021. 

Změna organizace výuky od 4.1.2021 do 10.1.2021

S ohledem na změnu epidemiologické situace dochází od pondělí 4.1.2021 ke změně organizace výuky.

1.a 2.třída - prezenční výuka, vyučuje Mgr. Fulková a Mgr. Bergmannová

3.,4. a 5.třída přechází na online výuku dle vysílacích časů - příloha a soubor v Dokumentech. Online výuka probíhá v Teams- podobně jako na podzim. Další podrobnosti jste obdrželi v e-mailu.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jiří Trnovský

Online hodiny od 4.1.2021

 

Online vyučování od 18.11.2020

Snástupem 1.a 2.třídy do školy se musely změnit i časy vysílání - s ohledem na prezenční výuku některých vyučujících. Platné časy jsou v příloze.

Vysílací časy od 18.11.2020

Online vyučování od 2.11.2020

Od 2.11.2020 je postupně nahrazeno e-mailové distanční vzdělávání online výukou v Teams. Rozdělování domácí práce e-mailem je už poze činnost doplňková. V uvedeném rozpisu jsou pouze vysílací časy, náplň si určuje vyučující pozváním žáků k práci v daném týmu.

Online hodiny od 2.11.2020

Příměstský tábor červenec 2020

Příměstský tábor

 

 

Ukončení školního roku 2019-2020

V současné době probíhá nepovinná školní docházka pro všechny zájemce, a tak se sotva všichni potkáme - ani to není dost dobře možné. Aby bylo možno zachovat maximální ochranu žáků a rodičů, rozhodl jsem se předávání učebnic a následné rozdání vysvědčení zorganizovat následovně:

 

Pondělí 22.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- přinesou učebnice žáci 1.třídy. Co se bude odevzdávat určí třídní učitelka Mgr.Lenka Fulková. Každému prvňákovi bude hned po odevzdání učebnic předáno vysvědčení.

 

Úterý 23.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- přinesou učebnice žáci 2. a 3.třídy, vybere si je třídní Mgr. Lenka Majsniarová, která každému ihned předá vysvědčení.

 

Středa 24.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- budou odevzdávat učebnice žáci 4.a 5.třídy, zároveň jim bude předáno vysvědčení.

 

Žáci distančního vzdělávání, kteří v uvedených termínech přijdou odevzdat zapůjčené učebnice a vyzvednout si vysvědčení se budou zdržovat v budově školy pouze na určených místech, po dobu nezbytně nutnou a za dodržení všech výjimečných hygienických pravidel ( mytí, dezinfekce, roušky).

Pokud někomu vypsaný termín nevyhovuje, dohodne si s třídním učitelem náhradní, ale tak, aby učebnice i vysvědčení byly předány nejpozději do pátku 26.6.2020 - do 13té hodiny.

Žáci, kteří docházejí do školy provedou vše dle pokynů vyučujících také v tomto týdnu      ( tedy od 22.6. do 26.6.2020).

 

Školní rok 2019-2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020.

Na pondělí 29.6. a úterý 30.6.202 vyhlašuji ředitelské volno. Budova školy bude uzavřena, zachován bude pouze provoz mateřské školy ( dle rozpisu v záložce MŠ).

 

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Otevření školy 25.5.2020

Dle níže uvedeného plánovaného rozvolnění, dochází od 25.5.2020 k otevření základní školy - jejího 1.stupně - za přesně vymezených podmínek. Na jejich základě jsem vydal Provozní řád školy v době koronaviru" platný od 25.5.2020 do 30.6.2020. Přílohou tohoto řádu je také čestné prohlášení zákonných zástupců, které je se vstupem do školy nutné odevzdat.  Až do 30.6.2020 je školní docházka dobrovolná.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Provozní řád ZŠ v době koronaviru 25.5. až 30.6.2020

Čestné prohlášení ZŠ - rizikové faktory

 

 

Plánované rozvolňování  a jeho vliv na provoz škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Odkaz na výuková videa pro žáky 1.stupně ZŠ

Organizace Veselá věda spolupracuje s ČT na pořadu UčiTelka a na YouTube zveřejňuje některá výuková videa z oblasti přírodovědy. Protože si myslím, že by to mohlo oživit vaše domácí vzdělávání, zveřejňuji odka :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

V příloze najdete znění e-mailu, který byl zaslán rodičům žáků i učitelům, také zde je odkaz na výše uvedené stránky.

Mgr.Jiří Trnovský, ředitel

Odkaz na výuková videa s průvodním slovem

 

Informace k zápisu do 1.třídy ( 2020 - 2021)

Potřebné informace naleznete na těchto stránkách v záložce Základní škola, soubor Zápis do 1.třídy. Tam najdete i potřebné formuláře ke stažení.

Informace k zápisu do 1.třídy v době mimořádných opatření

zakladni-skola/zapis-do-1tridy/

 

Informace k zavedení mimořádných opatření 

  • Z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je od pondělí 16.3.2020 základní škola uzavřena pro všechny žáky, a to až do odvolání. Na pedagogy se zákaz nevztahuje, v rámci rozvrhu přímé vzdělávací práce budou přítomni na pracovišti.
  • Výuka bude po dobu uzavření probíhat distančně, prozatím nejspolehlivější se jeví e-mail, nevylučuji další možnosti.
  • Po dobu uzavření školy nemají žáci nárok na stravné - do jídelny nesmějí docházet ani jídlo odnášet domů.
  • Pro zaměstnance toto omezení neplatí neboť jsou v práci přítomni.
  • Mateřská škola prozatím pracuje bez omezení. Situace je monitorována a konzultována se zřizovatelem. Při sebemenším podezření  bude i toto zařízení neprodleně uzavřeno.
  • Dětem MŠ je strava poskytována v plném rozsahu.
  • Pokud je zařízení uzavřeno, může rodič, který ve společné domácnosti pečuje o dítě mladší 10 let, zažádat na ČSSZ o ošetřování. K tomu potřebuje formulář s potvrzením školy ( potvrzení o tom, že je zařízení uzavřeno). 
  • Formulář žádosti o ošetřování si můžete vyzvednou ve škole nebo si stáhnout z těchto stránek. Potvrzují se vždy 2 vyhotovení, oba rodiče se mohou v ošetřování prostřídat. Podrobnosti naleznete také v přiloženém dokumentu, který vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu.

Mimořádné opatření - plné znění

Karanténa a ošetřovné

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení

 

 

 

Z důvodu zavedení mimořádných opatření, která souvisejí s výskytem koronaviru, se tato akce ruší.

Dětský karneval ve Žďáru nad Metují
 
Zápis k základnímu vzdělávání ( do 1.třídy) v naší základní škole

Zmiňovaný zápis se uskuteční ve čtvrtek 16.dubna 2020 od 15:30 v budově základní školy. Bližší informace a dokumenty ke stažení naleznete v záložce Základní škola - Zápis do 1.třídy na těchto webových stránkách.

V případě, že ještě váháte, zda žádat o odklad školní docházky pro své dítě, čtěte níže ....

 

Zveme Vás jménem Základní a Mateřské školy v Polici nad Metujína besedu určenou nejen pro rodiče předškoláků. Podrobnější informace naleznete na přiloženém plakátku nebo níže v souboru pdf.

Beseda pro rodiče předškoláků

Mám jít do školy?

 

Vánoční výstava 2019

Plakátkem v příloze bychom Vás rádi pozvali na tradiční vánoční výstavu žákovských prací. Děti MŠ a žáci ZŠ předvedou svoje výrobky v nově otevřené výstavní budově obce Žďár nad Metují.

Vánoční výstava 2019

Setkání s rodiči předškoláků

V pondělí 25.3.2019 se od 15:30 hodin uskuteční v budově základní školy neformální a nepovinné setkání ředitele školy a třídní učitelky-speciální pedagožky. Rodiče tak budou mít šanci seznámit se se školou, do které přihlašují dítě,  pedagogové  rádi zodpoví otázky spojené se školní docházkou.

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu byl stanoven v souladu se zákonem na středu 3.dubna 2019 od 15:30 hodin. Podrobnosti naleznete na těchto stránkách v záložce Zápis do 1.třídy.

Kalendář akcí

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

první předchozí
ze 2
poslední

3. 5. 2022 začátek od 09:00, délka 6.5 hodin
Místo konání: Mateřská škola
V úterý 3.5.2022 proběhne v době od 9:00 do 15:30 hodin zápis dětí do mateřské školy. Vyplněnou přihlášku se všemi náležitostmi odevzdávejte přímo v MŠ. Podrobnosti najdete v záložce Mateřská škola - Zápis. celý text

26. 4. 2022 začátek od 14:00, délka 120 minut
Místo konání: základní škola
V rámci pravidelného setkávání pedagogů s rodiči vyhlašuji konzultace v úterý 26.4.2022 od 14 do 16 hodin. Hlavním programem bude prospěch a chování. celý text

26. 4. 2022 začátek od 09:00, délka 90 minut
Místo konání: Plavecký bazén Náchod
Povinná a nepovinná výuka. celý text

19. 4. 2022 začátek od 09:00, délka 90 minut
Místo konání: Plavecký bazén Náchod
Plavání začíná v plavecké škole města Náchod v úterý 19.4.2022, účastní se ho celá škola, doprava je zajištěna zvláštním autobusem. celý text

12. 4. 2022 začátek od 15:30, délka 90 minut
Místo konání: základní škola
V úterý 12.4.2022 od 15:30 hodin proběhne v základní škole zápis budoucích prvňáků. Podrobnosti najdete v áložce Základní škola - Zápis do 1.třídy. celý text

5. 4. 2021 začátek od 07:00
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Státní svátek. celý text

2. 4. 2021 začátek od 07:00
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Velký pátek - Velikonoce. celý text

1. 4. 2021 začátek od 07:00
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Jednodenní velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1.4.2021. Navazuje 2.4. státní svátek, státní svátek je i v pondělí 5.4.2021. K online výuce budete opět přizvání v úterý 6.4.2021. celý text

27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: základní škola

Akce je vhodná pro děti

V rámci projektu Školní klub je připraven pro žáky 1.stupně základní školy ve Žďáru nad Metují letní tábor. Bohužel, 2.turnus tohoto tábora jsem nucen zrušit kvůli malému počtu přihlášených. celý text

20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: základní škola

Akce je vhodná pro děti

V rámci projektu Školní klub je připraven pro žáky 1.stupně základní školy ve Žďáru nad Metují letní tábor. 1.turnus má název Pirátský rychlokurz. Podrobnosti najdete na plakátku, včetně kontaktů. celý text

30. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Na úterý 30.6.2020 vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno. V provozu bude pouze mateřská škola, školní kuchyně bude vařit pouze pro mateřskou školu. celý text

29. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Na pondělí 29.6.2020 vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno. V provozu bude pouze mateřská škola, školní kuchyně bude vařit pouze pro mateřskou školu. celý text

24. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Ve středu 24.6.2020 od 8:00 do 13:00 budou odevzdávat učebnice žáci 4. a 5.třídy. Zároveň jim bude předáno závěrečné vysvědčení. celý text

23. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V úterý 23.6.2020 od 8:00 do 13:00 hodin budou odevzdávat učebnice žáci 2. a 3.třídy. Třídní Mgr. Lenka Majsniarová rozdá každému příchozímu závěrečné vysvědčení. celý text

22. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V pondělí 22.6.2020 od 8:00 do 13:00 - žáci 1.třídy budou průběžně odevzdávat učebnice a bude jim předáno závěrečné vysvědčení. celý text

3. 4. 2020 začátek od 07:30, délka 210 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Program dne bude zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, témata jsou určena žáků 1.stupně ZŠ. celý text

27. 3. 2020 začátek od 07:30, délka 210 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Projekce na školách. Tato akce je z oblasti prevence, bude hrazena ze školních prostředků. celý text

23. 3. 2020 začátek od 09:00, délka 60 minut
Místo konání: Jiráskovo divadlo
Každoročně se zúčastňujeme projekce cestovatele Adama Lelka. I letos tomu tak bude, a to v pondělí 23.března 2020 od 9:00 hodin v Jiráskově divadle v Hronově. Cestu tam a zpět volíme objednaným autobusem. Vybírat budeme vstupné 70 Kč. celý text

19. 3. 2020 začátek od 10:00, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Ve čtvrtek 19.3.2020 od 10ti hodin budou moci děti shlédnout odložené loutkové představení Jana Bílka s názvem Zlatovláska. Představení je určeno pro děti MŠ a ZŠ, místo konání - základní škola.
Cena představení je 2 650 Kč , o tom, zda budeme vybírat a kolik budeme informovat prostřednictvím učitelek MŠ, nástěnek, žákovských knížek. celý text

14. 3. 2020 začátek od 14:00
Místo konání: Pohostinství

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

SDH Žďár nad Metují pořádá na sále místního pohostinství dětský karneval. Jménem pořadatelů srdečně zveme, podrobnosti najdete na plakátku. celý text

9. 3. 2020 - 13. 3. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V letošním roce jsou jarní prázdniny od 9.3. do 13.3.2020. Základní škola a družina jsou uzavřeny, zájem o mateřskou školu zjišťujeme, ale už teď to vypadá, že provoz bude. celý text

28. 2. 2020 začátek od 09:00, délka 180 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V pátek 28.2.2020 se dopoledne v mateřské škole uskuteční dětský karneval. celý text

21. 2. 2020 začátek od 10:00, délka 60 minut
Místo konání: Kolárovo divadlo
V pátek 21.2.2020 se zúčastníme hudebního a tanečního představení ZUŠ v Polici nad Metují s názvem Plaváček. Do Police a zpět jede škola i školka, a to autobusem firmy HaM. celý text

4. 2. 2020 začátek od 08:00, délka 90 minut
Místo konání: Krytý plavecký bazén Veba
Po loňské dobré zkušenosti je i v letošním roce přihlášena mateřská škola na plavecký výcvik do krytého bazénu Veba v Broumově. První lekce začala v úterý 4.února 2020, naposledy pojedem v úterý 14.dubna 2020. Na všech 10 lekcí nás oveze autobus firmy HaM. celý text

7. 1. 2020 začátek od 10:00, délka 60 minut
Místo konání: Kolárovo divadlo
V úterý 7.ledna 2020 se naše škola i škoka vypravily do Kolárova divadla v Polici nad Metují na divadelní představení žáků ZŠMŠ v Suchém Dolu. celý text

26. 9. 2019 začátek od 15:30, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Organizační informace pro rodiče dětí MŠ. celý text

26. 9. 2019 - 27. 9. 2019 začátek od 15:00
Místo konání: Pellyho domy

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

Výstava prací žáků okolních škol s podzimní tematikou. Naše škola zde také bude vystavovat své výrobky, a to díky činnosti školní družiny pod vedením vychovatelky Petry Čižinské. celý text

24. 9. 2019 začátek od 15:30, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Na programu jednání bude hlasování o poplatcích, volba zástupce rodičů do školské rady, organizační pokyny pro školní rok 2019-2020. celý text

23. 9. 2019 začátek od 14:00, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Školská rada projednala výši poplatků na pitný režim a příspěvek do Unie rodičů. Informována byla o uskutečněných a plánovaných akcích, na programu bylo projednání termínu ukončení činnosti školské rady a volba nových zástupců. celý text

18. 9. 2019 začátek od 08:00, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Foto zajišťuje pan Martin Hurdálek z Náchoda. celý text

první předchozí
ze 2
poslední