Obsah

Školní družina

Provoz ŠD

s přestávkami od 6:30 do 15:15 hodin (i déle v případě výletů, vždy však po dohodě s rodiči).

V letošním školním roce pracuje ŠD v jednom oddělení.

Vychovatelka ŠD :  Petra Čižinská

 

Telefon do ŠD: 491 541 143

Mobil do ŠD: 739 337 107

 

V rámci ŠD nalezneme zaměření na Vv, sport, turistiku.

Pátky budou zpravidla věnovány společným výletům, odpoledním pobytům v přírodě, hrám.

 

Připomenutí!!!

Na žádost vychovatelek ŠD znovu připomínám, že v případě pěkného počasí bude pátek věnován vycházkám do přírody. Předpokládám, že o každé akci budete i nadále informováni lístečky.   

 

 

Školní klub

Tak je nazván projekt, který vyhlasilo a financuje MPSV. Je zaměřen na zaměstnané rodiče nebo rodiče, kteří si práci hledají. Jeho cílem je postarat se o děti do doby, než se rodič vrátí ze zaměstnání. Předcházíme tak bezprizornímu potulování se dětí po vesnici. Eliminujeme působení sociálně patologických jevů.

 

Klub obnovuje svoji čnnost po půlroční odmlce a přichází s nabídkou těchto zájmových okruhů - vaření, němčina, ruční práce, počítačová grafika, malování, kreslení, sport, turistika apod, takže si děti mohou vybrat svůj pobyt i dle osobních zájmů.

 

Nově přicházíme s nabídkou pondělních a pátečních doučovacích setkání, abychom tak doplnili a procvičili učivo ne příliš zažité v důsledku dobrovolné školní docházky v první jarní vlně covidové pandemie.

 

Provoz zařízení je tak prodloužen až do 16:30 hodin.

Vedoucí projektu i klubu je Daniela Vojtěchová.

Pozn.:

Plán školního klubu má v programu také organizování letnícho příměstského tábora.

 

 

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel ZŠ a MŠ