Obsah

Aktuality ZŠ

Příměstský tábor červenec 2020

Příměstský tábor

 

 

Ukončení školního roku 2019-2020

V současné době probíhá nepovinná školní docházka pro všechny zájemce, a tak se sotva všichni potkáme - ani to není dost dobře možné. Aby bylo možno zachovat maximální ochranu žáků a rodičů, rozhodl jsem se předávání učebnic a následné rozdání vysvědčení zorganizovat následovně:

 

Pondělí 22.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- přinesou učebnice žáci 1.třídy. Co se bude odevzdávat určí třídní učitelka Mgr.Lenka Fulková. Každému prvňákovi bude hned po odevzdání učebnic předáno vysvědčení.

 

Úterý 23.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- přinesou učebnice žáci 2. a 3.třídy, vybere si je třídní Mgr. Lenka Majsniarová, která každému ihned předá vysvědčení.

 

Středa 24.6. v době od 8:00 do 13:00 hodin

- budou odevzdávat učebnice žáci 4.a 5.třídy, zároveň jim bude předáno vysvědčení.

 

Žáci distančního vzdělávání, kteří v uvedených termínech přijdou odevzdat zapůjčené učebnice a vyzvednout si vysvědčení se budou zdržovat v budově školy pouze na určených místech, po dobu nezbytně nutnou a za dodržení všech výjimečných hygienických pravidel ( mytí, dezinfekce, roušky).

Pokud někomu vypsaný termín nevyhovuje, dohodne si s třídním učitelem náhradní, ale tak, aby učebnice i vysvědčení byly předány nejpozději do pátku 26.6.2020 - do 13té hodiny.

Žáci, kteří docházejí do školy provedou vše dle pokynů vyučujících také v tomto týdnu      ( tedy od 22.6. do 26.6.2020).

 

Školní rok 2019-2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020.

Na pondělí 29.6. a úterý 30.6.202 vyhlašuji ředitelské volno. Budova školy bude uzavřena, zachován bude pouze provoz mateřské školy ( dle rozpisu v záložce MŠ).

 

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Otevření školy 25.5.2020

Dle níže uvedeného plánovaného rozvolnění, dochází od 25.5.2020 k otevření základní školy - jejího 1.stupně - za přesně vymezených podmínek. Na jejich základě jsem vydal Provozní řád školy v době koronaviru" platný od 25.5.2020 do 30.6.2020. Přílohou tohoto řádu je také čestné prohlášení zákonných zástupců, které je se vstupem do školy nutné odevzdat.  Až do 30.6.2020 je školní docházka dobrovolná.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

 

Provozní řád ZŠ v době koronaviru 25.5. až 30.6.2020

Čestné prohlášení ZŠ - rizikové faktory

 

 

Plánované rozvolňování  a jeho vliv na provoz škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Odkaz na výuková videa pro žáky 1.stupně ZŠ

Organizace Veselá věda spolupracuje s ČT na pořadu UčiTelka a na YouTube zveřejňuje některá výuková videa z oblasti přírodovědy. Protože si myslím, že by to mohlo oživit vaše domácí vzdělávání, zveřejňuji odka :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

V příloze najdete znění e-mailu, který byl zaslán rodičům žáků i učitelům, také zde je odkaz na výše uvedené stránky.

Mgr.Jiří Trnovský, ředitel

Odkaz na výuková videa s průvodním slovem

 

Informace k zápisu do 1.třídy ( 2020 - 2021)

Potřebné informace naleznete na těchto stránkách v záložce Základní škola, soubor Zápis do 1.třídy. Tam najdete i potřebné formuláře ke stažení.

Informace k zápisu do 1.třídy v době mimořádných opatření

zakladni-skola/zapis-do-1tridy/

 

Informace k zavedení mimořádných opatření 

  • Z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je od pondělí 16.3.2020 základní škola uzavřena pro všechny žáky, a to až do odvolání. Na pedagogy se zákaz nevztahuje, v rámci rozvrhu přímé vzdělávací práce budou přítomni na pracovišti.
  • Výuka bude po dobu uzavření probíhat distančně, prozatím nejspolehlivější se jeví e-mail, nevylučuji další možnosti.
  • Po dobu uzavření školy nemají žáci nárok na stravné - do jídelny nesmějí docházet ani jídlo odnášet domů.
  • Pro zaměstnance toto omezení neplatí neboť jsou v práci přítomni.
  • Mateřská škola prozatím pracuje bez omezení. Situace je monitorována a konzultována se zřizovatelem. Při sebemenším podezření  bude i toto zařízení neprodleně uzavřeno.
  • Dětem MŠ je strava poskytována v plném rozsahu.
  • Pokud je zařízení uzavřeno, může rodič, který ve společné domácnosti pečuje o dítě mladší 10 let, zažádat na ČSSZ o ošetřování. K tomu potřebuje formulář s potvrzením školy ( potvrzení o tom, že je zařízení uzavřeno). 
  • Formulář žádosti o ošetřování si můžete vyzvednou ve škole nebo si stáhnout z těchto stránek. Potvrzují se vždy 2 vyhotovení, oba rodiče se mohou v ošetřování prostřídat. Podrobnosti naleznete také v přiloženém dokumentu, který vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu.

Mimořádné opatření - plné znění

Karanténa a ošetřovné

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení

 

 

 

Z důvodu zavedení mimořádných opatření, která souvisejí s výskytem koronaviru, se tato akce ruší.

Dětský karneval ve Žďáru nad Metují
 
Zápis k základnímu vzdělávání ( do 1.třídy) v naší základní škole

Zmiňovaný zápis se uskuteční ve čtvrtek 16.dubna 2020 od 15:30 v budově základní školy. Bližší informace a dokumenty ke stažení naleznete v záložce Základní škola - Zápis do 1.třídy na těchto webových stránkách.

V případě, že ještě váháte, zda žádat o odklad školní docházky pro své dítě, čtěte níže ....

 

Zveme Vás jménem Základní a Mateřské školy v Polici nad Metujína besedu určenou nejen pro rodiče předškoláků. Podrobnější informace naleznete na přiloženém plakátku nebo níže v souboru pdf.

Beseda pro rodiče předškoláků

Mám jít do školy?

 

Vánoční výstava 2019

Plakátkem v příloze bychom Vás rádi pozvali na tradiční vánoční výstavu žákovských prací. Děti MŠ a žáci ZŠ předvedou svoje výrobky v nově otevřené výstavní budově obce Žďár nad Metují.

Vánoční výstava 2019

Setkání s rodiči předškoláků

V pondělí 25.3.2019 se od 15:30 hodin uskuteční v budově základní školy neformální a nepovinné setkání ředitele školy a třídní učitelky-speciální pedagožky. Rodiče tak budou mít šanci seznámit se se školou, do které přihlašují dítě,  pedagogové  rádi zodpoví otázky spojené se školní docházkou.

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu byl stanoven v souladu se zákonem na středu 3.dubna 2019 od 15:30 hodin. Podrobnosti naleznete na těchto stránkách v záložce Zápis do 1.třídy.

Kalendář akcí

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

první předchozí
ze 2
poslední

30. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Na úterý 30.6.2020 vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno. V provozu bude pouze mateřská škola, školní kuchyně bude vařit pouze pro mateřskou školu. celý text

29. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Na pondělí 29.6.2020 vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno. V provozu bude pouze mateřská škola, školní kuchyně bude vařit pouze pro mateřskou školu. celý text

24. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Ve středu 24.6.2020 od 8:00 do 13:00 budou odevzdávat učebnice žáci 4. a 5.třídy. Zároveň jim bude předáno závěrečné vysvědčení. celý text

23. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V úterý 23.6.2020 od 8:00 do 13:00 hodin budou odevzdávat učebnice žáci 2. a 3.třídy. Třídní Mgr. Lenka Majsniarová rozdá každému příchozímu závěrečné vysvědčení. celý text

22. 6. 2020 začátek od 08:00, délka 5 hodin
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V pondělí 22.6.2020 od 8:00 do 13:00 - žáci 1.třídy budou průběžně odevzdávat učebnice a bude jim předáno závěrečné vysvědčení. celý text

3. 4. 2020 začátek od 07:30, délka 210 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Program dne bude zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, témata jsou určena žáků 1.stupně ZŠ. celý text

27. 3. 2020 začátek od 07:30, délka 210 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Projekce na školách. Tato akce je z oblasti prevence, bude hrazena ze školních prostředků. celý text

23. 3. 2020 začátek od 09:00, délka 60 minut
Místo konání: Jiráskovo divadlo
Každoročně se zúčastňujeme projekce cestovatele Adama Lelka. I letos tomu tak bude, a to v pondělí 23.března 2020 od 9:00 hodin v Jiráskově divadle v Hronově. Cestu tam a zpět volíme objednaným autobusem. Vybírat budeme vstupné 70 Kč. celý text

19. 3. 2020 začátek od 10:00, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Ve čtvrtek 19.3.2020 od 10ti hodin budou moci děti shlédnout odložené loutkové představení Jana Bílka s názvem Zlatovláska. Představení je určeno pro děti MŠ a ZŠ, místo konání - základní škola.
Cena představení je 2 650 Kč , o tom, zda budeme vybírat a kolik budeme informovat prostřednictvím učitelek MŠ, nástěnek, žákovských knížek. celý text

14. 3. 2020 začátek od 14:00
Místo konání: Pohostinství

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

SDH Žďár nad Metují pořádá na sále místního pohostinství dětský karneval. Jménem pořadatelů srdečně zveme, podrobnosti najdete na plakátku. celý text

9. 3. 2020 - 13. 3. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V letošním roce jsou jarní prázdniny od 9.3. do 13.3.2020. Základní škola a družina jsou uzavřeny, zájem o mateřskou školu zjišťujeme, ale už teď to vypadá, že provoz bude. celý text

28. 2. 2020 začátek od 09:00, délka 180 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V pátek 28.2.2020 se dopoledne v mateřské škole uskuteční dětský karneval. celý text

21. 2. 2020 začátek od 10:00, délka 60 minut
Místo konání: Kolárovo divadlo
V pátek 21.2.2020 se zúčastníme hudebního a tanečního představení ZUŠ v Polici nad Metují s názvem Plaváček. Do Police a zpět jede škola i školka, a to autobusem firmy HaM. celý text

4. 2. 2020 začátek od 08:00, délka 90 minut
Místo konání: Krytý plavecký bazén Veba
Po loňské dobré zkušenosti je i v letošním roce přihlášena mateřská škola na plavecký výcvik do krytého bazénu Veba v Broumově. První lekce začala v úterý 4.února 2020, naposledy pojedem v úterý 14.dubna 2020. Na všech 10 lekcí nás oveze autobus firmy HaM. celý text

7. 1. 2020 začátek od 10:00, délka 60 minut
Místo konání: Kolárovo divadlo
V úterý 7.ledna 2020 se naše škola i škoka vypravily do Kolárova divadla v Polici nad Metují na divadelní představení žáků ZŠMŠ v Suchém Dolu. celý text

26. 9. 2019 začátek od 15:30, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Organizační informace pro rodiče dětí MŠ. celý text

26. 9. 2019 - 27. 9. 2019 začátek od 15:00
Místo konání: Pellyho domy

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

Výstava prací žáků okolních škol s podzimní tematikou. Naše škola zde také bude vystavovat své výrobky, a to díky činnosti školní družiny pod vedením vychovatelky Petry Čižinské. celý text

24. 9. 2019 začátek od 15:30, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Na programu jednání bude hlasování o poplatcích, volba zástupce rodičů do školské rady, organizační pokyny pro školní rok 2019-2020. celý text

23. 9. 2019 začátek od 14:00, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Školská rada projednala výši poplatků na pitný režim a příspěvek do Unie rodičů. Informována byla o uskutečněných a plánovaných akcích, na programu bylo projednání termínu ukončení činnosti školské rady a volba nových zástupců. celý text

18. 9. 2019 začátek od 08:00, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Foto zajišťuje pan Martin Hurdálek z Náchoda. celý text

17. 9. 2019 začátek od 07:30, délka 150 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

Akce je vhodná pro děti

Přednáška pro děti MŠ a žáky ZŠ - správné čištění zubů, předcházení kazům apod. celý text

8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 začátek od 14:00
Místo konání: Pohostinství

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

Od 8.4. do 12.4.2019 proběhne v místním pohostinství velikonoční výstava prací dětí mateřské školy a žáků základní školy. Přijďte načerpat inspiraci pro vaši velikonoční výzdobu. Jste srdečně zváni.
Otevírací doby naleznete na plakátku. celý text

3. 4. 2019 začátek od 15:30, délka 90 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

Zápis nových prvňáků pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 3.dubna 2019 od 15:30 v budově základní školy. Podrobnosti - viz. Zápis do 1.třídy. celý text

25. 3. 2019 začátek od 15:30, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

Bezbariérový vstup na akci

Neformální a nepovinné setkání rodičů budoucích prvňáků s pedagogy. Viz Aktuality školy. celý text

20. 12. 2018 začátek od 17:00, délka 120 minut
Místo konání: Pohostinství

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

Ve čtvrtek 20.12.2018 od 17ti hodin se na sále místního pohostinství uskuteční již tradiční vánoční besídka dětí MŠ a žáků ZŠ za účasti členů tanečního kroužku pod vedením paní Lady Černohorské. Srdečně zveme všechny občany, nejen rodiče. Vstupné je zcela dobrovolné !!! celý text

4. 12. 2018 začátek od 14:00, délka 120 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
V úterý 4.12.2018 v době od 14 do 16ti hodin mohou rodiče využít nepovinné konzultace s učiteli základní školy. Hlavním tématem by měl být čtvrtletní prospěch, ale může dojít i na další témata, která souvisí s výchovou a vzděláním. celý text

26. 11. 2018 - 30. 11. 2018 začátek od 14:00
Místo konání: Pohostinství

Bezbariérový vstup na akci

Akce je vhodná pro děti

Stalo se již pravidlem, že týden před adventem pořádáme vánoční výstavu výrobků žáků i učitelů. V loňském roce jsme tuto akci uspořádali poprvé s mateřskou školou na malém sále pohostinství. A protože se prostory osvědčily ( díky velikosti i strategickému umístění ), bude tomu tak i letos.
Termíny a pozvání naleznete v přiloženém plakátku a na vývěskách. JT celý text

26. 9. 2018 začátek od 07:30, délka 60 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují

Akce je vhodná pro děti

Ve středu 26.9.2018 přijede do školy, hned ráno v 7:30 hodin, pan Hurdálek a pro zájemce zhotoví portrét prvňáčka. celý text

21. 6. 2018 začátek od 08:00, délka 180 minut
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Ve čtvrtek 21.června přijede do školy fotograf Martin Hurdálek, který zhotoví společné školní foto a také případné fotografie na přání. Velká společná fotka bude za 40,- Kč, menší na přání za 30,- Kč.
Objednávkové lístky včas zašlu.
ačínáme v 8 hodin ve škole, pokračovat budeme v 10 hodin ve školce. celý text

14. 6. 2018 začátek od 07:30, délka 8 hodin
Místo konání: Stezka korunami stromů Krkonoše
Letos se vypravíme ve čtvrtek 14.6.2018 do Janských Lázní na stezku korunami stromů. Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru, rodičům byly odeslány e-mailem, žáci obdrželi výtisk. Pro lepší přehled o stezce přikládám také odkaz na web. celý text

první předchozí
ze 2
poslední