Obsah

Školní družina

Provoz ŠD

s přestávkami od 6:30 do 15:15 hodin (i déle v případě výletů, vždy však po dohodě s rodiči).

V letošním školním roce pracuje ŠD ve dvou odděleních, novinkou je Školní klub :

1. oddělení

  • děti 1.,2.,3. třída
  • vychovatelka Petra Čižinská     
  • prostor ŠD v přízemí
  • Kontak: cizinska@zszdar.cz

2. oddělení

  • děti 4. a  5.třídy
  • vychovatelka Veronika Šmídová  
  • prostor ŠD v 1.patře
  • Kontakt: smidova@zszdar.cz

Děti druhého oddělení mají provoz krácen do 14:15 hodin, potom mohou společně s ostatními zájemci pokračovat ve školním klubu.

 

Telefon do ŠD: 491 541 143

Mobil do ŠD: 739 337 107

 

V rámci ŠD nalezneme zaměření na Vv, sport, turistiku.

Pátky budou zpravidla věnovány společným výletům, odpoledním pobytům v přírodě, hrám.

 

Připomenutí!!!

Na žádost vychovatelek ŠD znovu připomínám, že v případě pěkného počasí bude pátek věnován vycházkám do přírody. Předpokládám, že o každé akci budete i nadále informováni lístečky.   

 

 

Školní klub

Tak je nazván projekt, který vyhlasilo a financuje MPSV. Je zaměřen na zaměstnané rodiče nebo rodiče, kteří si práci hledají. Jeho cílem je postarat se o děti do doby, než se rodič vrátí ze zaměstnání. Předcházíme tak bezprizornímu potulování se dětí po vesnici. Eliminujeme působení sociálně patologických jevů.

Klub ale není jen dohlídáváním dětí. Má svá zaměření - vaření, němčina, ruční práce, počítačová grafika, malování, kreslení, sport, turistika apod, takže si děti mohou vybrat svůj pobyt i dle osobních zájmů.

Provoz zařízení je tak prodloužen až do 17ti hodin.

Vedoucí projektu i klubu je Veronika Šmídová.

Pozn.:

Plán školního klubu má v programu také organizování letnícho příměstského tábora.

 

 

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel ZŠ a MŠ